Đồng Hồ Định Vị DF25

550.000  450.000 

  • Khả năng chống nước IP67
  • Gọi điện thoại 2 chiều với danh bạ lưu được 10 số
  • Gửi nhận tin nhắn thoại giữa bố mẹ và các con.
  • Nghe âm thanh xung quanh mà con không biết.
  • Có chế độ không làm phiền khi các con đang học bài.
  • Quản lý con theo khu vực, giám sát hành trình của con.